Scoala

MISIUNEA ŞCOLII

 

,,Sarcina unui profesor este să stimuleze oameni „aparent obsinuiti” să facă un efort neobisnuit. Marea problemă nu constă în a identifica învingatori, ci a-i transforma pe oamenii obisnuiți în învingători”.   K. Patricia Cross

 

Școala Gimnazială ,,Arany Janos” Mihăileni își propune să asigure cadrul favorabil unei educații solide pentru toți elevii, implicând în procesul de dezvoltare școlară deopotrivă factorii educaționali și comunitatea locală și având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială.

Misiunea şcolii este de a asigura dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, de a forma persoane autonome şi creative. Şcoala este deschisă pentru toţi cetăţenii, în scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională.

Şcoala asigură însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale, satisfăcând nevoile fiecărui elev de a se simţi pregătit în ceea ce priveşte deţinerea noţiunilor şi aplicarea lor în practică, de a se simţi capabil să utilizeze informaţiile, de a fi deschis spre schimbare şi adaptare la nou şi spre învăţarea şi respectarea valorilor societăţii democratice.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe,

 

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere elevilor  din comuna  Mihăileni  o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile  preșcolar, primar şi gimnazial în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.

De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene pentru integrarea în liceele cu renume din județul  nostru.

Dorim pentru elevii noștri:

  • adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare;
  • un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial de peste 90%;
  • capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
  • performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ;
  • cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator.
  • Dezvoltarea unor disponibilităţi afective: respect, colegialitate, prietenie.
  • Dobândirea încrederii în sine prin costruirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale.