Csíkszentmihály község

Csíkszentmihály (románul Mihăileni) falu Romániában Hargita megyében. A község Ajnád, Alszeg, Csigafalva és Tőkeszeg öss
zeolvadásából keletkezett. Községközpont, Ajnád, Lóvész és Vacsárcsi tartozik hozzá. A falu Csíkszeredától 13 km-re északra a Rákos-patak völgyében fekszik.Nevét Mihály arkangyal tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta.1332-ben S. Michaele néven említik először. A település 1539-ben Zent Mijhal, 1552-ben Zent Mihal formában szerepel. Az 1567-es regestrum 64 kapuval jegyzi. 1694-ben a tatár betöréskor sokat szenvedett, ekkor pusztult el a szomszédos Cibrefalva, amely ma már csak határrészként szerepel. 1910-ben 2453, 1992-ben 1604 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Szépvízi járásához tartozott.

Római katolikus erődtemplomát 1448-ban építették a régi 1332-ben említett templom átalakításával. 1661-ben a törökök, 1694-ben a tatárok égették fel, 1819-ben átépítették és bővítették. 15. századi falfestményei vannak. Tornyát Sándor Mihály építtette a török rabságból való szabadulása emlékére. A főoltáron állott Szent Mihály faszobráról azt tartották, hogy egyidős volt a székelyek megtérésével. A 2,5–3 m magas falakkal k

templom

erített, egyhajós temploma, melynek oldalán sekrestyéje is van, a falu központjában fekszik. Csúcsíves-gótikus stílusú, 10,36 m hosszú, 6,62 m szélességű szentélye a nyolcszög öt oldalával zárul, sarkait támpillérek erősítik. K. Sebestyén József, illetve Entz Géza feltevései szerint (a Hunt-Pázmán nemzetség faragott címéből indulnak ki, mely az északi oldalon látható: Szentgyörgyi Zsigmond és Szentgyörgyi János két tagja, 1465–1467-ben Erdély vajdája volt) a templom építésének időszakaként az 1465–1467 közötti éveket kell tekintenünk.
Határában 6 km-re keletre a Pogányhavas nyugati nyúlványán, melyet Vártetőnek neveznek, Balaskó várának romjai láthatók.
Templomkertjében áll a madéfalvi veszedelem emlékére emelt első kereszt.
A Biális-kúria a 19. század elején épült.
A Lóvész közelében található Karakó-völgyhíd, Erdély legnagyobb völgyhídja, a Csíkszereda-Gyimesbükk vasútvonal legszebb építménye.